ยินดีต้อนรับWEBforSTUDY

จุดประสงค์ในการจัดทำดูได้จากชื่อเว็บ
แต่ขอขยายความ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน เว็บนี้มีจุดประสงค์หลัก
คือ ใช้เป็นแหล่งการรวบรวมสื่อการเรียนรายวิชาเทคโนโลยสารสนเทศ
มากกว่า 80% จัดทำโดยข้าพเจ้า ??? ที่เหลือรวบรวม
จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ แต่ถ้าใครจับโกหกได้ว่า % ที่อ้างอิง
เป็นเรื่องอวดอ้าง ก็ต้องขออภัย ที่สำคัญ คือ ใช้เป็นที่ทดลองระบบ LMS
ที่ทำกับมือครูไทย แต่เศร้า!!! ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว ให้คำแนะนำสั้นๆ ว่า "อ่านไม่รู้เรื่อง" ถูกต้องครับ!!! ข้าพเจ้าก็อ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกัน